مشاوره برای انتخاب رشته،دقیقه‌ای۳۰۰هزار تومان!

روزنامه فرهیختگان در گزارشی به هزینه‌های نجومی مشاوره به داوطلبان کنکور برای انتخاب رشته خبر داده است.در این گزارش می خوانید که:در تماس با یکی از موسسات مشاوره برای انتخاب رشته مشخص شد که هزینه انتخاب‌ رشته برای کنکور سراسری یک میلیون تومان و آزاد 500 هزار تومان است!البته اینها ارقام عجیب و غریبی نبود، خصوصا وقتی قبل‌ترها اعداد عجیب و غریب‌تر خصوصا از آنهایی که کلاس‌های خصوصی خاص و بسیار گرانقیمت برگزار می‌کنند اعلام شده بود.

کافی است هشتگ انتخاب‌رشته را در اینستاگرام جست‌وجو کنید، 600 هزار تومان برای هر دقیقه مشاوره و انتخاب‌رشته حضوری و هر دقیقه 300 هزار تومان برای انتخاب‌رشته غیرحضوری، ارقامی بود که اعلام شده است. اما سوای اینها کافی است با برندهای حوزه آموزش خصوصی آشنا باشید و با دانش‌آموزان آنها دم‌خور، درنتیجه احتمالا به چند اسم برمی‌خورید که به قول دانش‌آموزان و دوستان، شاخ‌های آموزش خصوصی و کنکور هستند.

مشاوره دقیقه‌ای ۳۰۰ هزار تومان

یکی از این مشاوران تحصیلی می گوید:«ما در ارتباط با انتخاب‌رشته دو طرح داریم. یکی طرح اول‌مان است که طرح vip است و یکی هم طرح معمولی، شرایط طرح vip به این صورت است که ابتدا کارهای مالی را انجام می‌دهید، بعد برای شما وقت تعیین می‌کنیم که به آموزشگاه بیایید و دانش‌آموز فرم پر می‌کند. در مرحله دوم دانش‌آموز به همراه اولیا به مشاور ارشد معرفی می‌شود. مشاوران ارشد در ارتباط با رشته‌ها و بازار کار و نحوه پذیرش آنها در دانشگاه‌ها و…توضیحاتی ارائه می‌دهند اما چینشی برای رشته‌ها انجام نمی‌دهند. در مرحله سوم دانش‌آموز به صورت انفرادی می‌رود پیش استاد ر.ن و استاد چینش را انجام می‌دهد. هزینه این طرح دومیلیون و 700 هزار تومان است. طرح دوم هم که گفتم همین پروسه طی می‌شود فقط دانش‌آموز استاد ر.ن را نمی‌بیند و آن یک ربع و 20 دقیقه انفرادی را ندارد و هزینه‌اش یک‌میلیون و 500 هزار تومان است.!

البته اینها بعضی از اسامی و افراد و چهره‌های شناخته‌شده در این حوزه بودند، انتخاب‌رشته توسط پ.د چیزی حدود 750هزار تومان، آقای ن حدود یک تا یک‌میلیون و 200 هزار تومان و برخی موسسات که البته جامعه آماری بالایی دارند هم اعداد و ارقامی زیر 400هزار تومان است که همه با یک جست‌وجوی ساده قابل دستیابی است.به هرحال آنچه مشخص است اینکه نگاه درآمدزا به دانش‌آموزان و افعال آموزشی آنها باعث شده است موسسات آموزشی و اشخاص و اساتید این حوزه از هیچ منفذی که امکان درآمدزایی داشته باشد، نگذرند و این درآمدزایی را از قبل تا بعد از دانشجوشدن دانش‌آموزان حفظ کرده و ادامه دهند.

منبع : بیتوته